treavalon.com

Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK)

 

 

Wat kan VOOK voor u betekenen?

 

Vereniging Ouders van een overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders met een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

Wanneer je kind sterft val je in de duisternis en de chaos van tomeloos verdriet: de wereld is vergaan. De puinhopen van die vergane wereld vormen een oorlog waarin je radeloos ronddwaalt: "laat mij nu ook maar doodgaan. Is er iemand die mij kan helpen?".

In 1981 hebben een aantal ouders met deze gemeenschappelijke ervaring de Vereniging Ouders van een Overleden Kind opgericht. zij ondekten dat het delen van gevoelens, angsten en wanhoop hen in staat stelde overeind te krabbelen en hun leven opnieuw op te bouwen; een leven welliswaar, dat nooit meer zal zijn wat het ooit is geweest. Het verdriet blijft. Wanneer je kind sterft word je getroffen door levenslang verdriet, dat is de prijs die je betaalt voor de liefde voor je kind. Die liefde blijft bestaan over de dood heen.

Rouw

Rouw is het gevecht dat je levert om de dood van je kind te overleven.
Vanuit de gemeenschappelijke ervaring van de dood van ons kind willen we elkaar daarin tot steun zijn; willen we proberen ruimte te scheppen om ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Ondanks de gemeenschappelijke ervaring rouwt ieder van ons op haar en zijn eigen wijze. Ook partners rouwen vaak totaal verschillend om de dood van hun kind en dat geldt ook voor de andere kinderen in een gezin. Begrip voor die verschillen is van wezenlijk belang.


Zelfhulp

Binnen de vereniging werken we vanuit onze 'ervaringsdeskundigheid' met elkaar samen. We proberen mogelijkheden te scheppen om lotgenoten met elkaar in contact te brengen en om elkaar tot steun te zijn. Één lotgenoot heeft vaak maar een half woord nodig om jouw gevoelens te herkennen en te begrijpen. Dat tref je bij vrijwel niemand anders.


Troost

Dit is de enige troost die we elkaar kunnen bieden: dat we elkaar vasthouden wanneer we dreigen te vallen, elkaar overeind helpen wanneer we weer eens zijn gestruikeld, dat we naar elkaar luisteren en aan elkaar vertellen over de pijn die we voelen en het onbegrip dat we soms ontmoeten, dat we met elkaar huilen, maar ook lachen, elkaar aankijken en herkennen.
Dan kan er een nieuw perspectief ontstaan, dat het toch mogelijk is om verder te gaan, dat er ondanks het verdriet toch weer ruimte kan komen voor vreugde.Over gaat het nooit, maar 'verdriet om het ene en vreugde om het andere verdragen elkaar op den duur wel', al lijkt dat moment nu nog zo ver weg...


De Vereniging

De Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een landelijke zelf hulporganisatie die lotgenoten met elkaar in contact wil brengen.

  • Elk jaar wordt er een landelijke dag gehouden, waarop contacten kunnen worden gelegd en ervaringen worden gedeeld met lotgenoten. Van elke regio zijn daar vertegenwoordigers, zodat de contacten in uw eigen omgeving kunnen worden voortgezet.
  • Daarnaast zijn er regionale contact middagen, -avonden, inloop bijeenkomsten, waar u persoonlijke en groepsgesprekken kunt voeren, of gewoon aanwezig zijn en luisteren.
  • Er is een Werkgroep broers en zussen, die is vertegenwoordigd op zowel de landelijke dag als op de meeste regionale dagen. Ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). In deze werkgroep kunnen broers en zussen praten over hun eigen verdriet.
  • Elke regio heeft contactpersonen. Dat zijn lotgenoten die weten hoe belangrijk het is om naar uw verhaal te luisteren en ervaringen uit te wisselen en met wie u op persoonlijke basis gesprekken kunt voeren.
  • De regio's organiseren gespreksgroepen, waarin, gedurende een aantal bijeenkomsten, u uw verhalen en ervaringen kunt uitwisselen.
  • Zes keer per jaar verschijnt De Rondzendbrief, het contact blad van de vereniging, met verhalen en gedichten van ouders, broers en zussen, met boekbesprekingen en informatie over activiteiten in de diverse regio's.
  • U kunt contact opnemen met de Vereniging via het landelijke telefoonnummer 0900-2022723. Uw contact aanvraag wordt doorgegeven aan de regio waar u woont. Met de contactpersoon door wie u daarna wordt gebeld kunt u verder bespreken wat u wilt.

Naar boven

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden treavalon.com